Tietosuojaseloste

VIPPIPOJAT / BUSINESSPOJAT OY

TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Businesspojat Oy (Y:1632637-1)
Lintuluoto 6 A 1
FI-70840 KUOPIO
p. 0400-153 000
lainat@www.vippipojat.com
www.vippipojat.com

2. REKISTERIN NIMI

Businesspojat Oy:n asiakasrekisteri.
Tietosuojarekisterinpidosta vastaava yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Mikko Oinonen.

3. REKISTERINPITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään Businesspoikien lainapäätösten tekemiseen, laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Henkilötietoja käytetään myös henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT

Asiakkaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot, pankkiyhteys, kansalaisuus, asumistiedot, työsuhdetiedot, asepalvelustiedot, tulo- ja menotiedot, tiedot velan pantista/vakuudesta ja muut asiakkaan antamat tiedot. Tiedot haetuista ja myönnetyistä lainoista sekä luottopäätöksistä. Puhelinliittymän numero tai IP -osoite, josta asiakas on ottanut yhteyttä Businesspoikiin ja laskutukseen sekä perintään liittyvät tiedot.

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: lainat@www.vippipojat.com.

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Korjaamisoikeus
Korjaamme rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Huolehdimme virheellisen tiedon korjaamisesta sekä oma-aloitteisesti että myös rekisteröidyn vaatimuksesta.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää meitä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Poisto-oikeus
Osakeyhtiölain mukaan tiedot täytyy säilyttää kuusi tilivuotta, joten sitä ennen tietoja ei voida poistaa pyydettäessäkään. Kuuden vuoden jälkeen kaikki asiakkaan henkilötiedot poistetaan.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä käsitellessämme henkilötietojasi.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, Businesspoikien tarkistamat tiedot (mm. Suomen Asiakastieto Oy, Kauppalehden e-Portti, Kiinteistötietojärjestelmä, väestörekisterikeskus, yksityishenkilöiden nimi ja osoitetietoja välittävät yritykset) ja palvelun ylläpidon yhteydessä muutetut tiedot.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Tietosuojarekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, lukuun ottamatta tarvittaessa viranomaisille ja laskutuksesta sekä perinnästä vastaavalle yritykselle.

8. KÄSITTELYN KESTO

Tietoja säilytetään osakeyhtiölain mukaan kuusi tilivuotta, jonka jälkeen kaikki tiedot poistetaan.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Asiakasrekisterin tietoja käsittelevät Businesspojat Oy:n työntekijät.
Lisäksi laskutuskumppanimme, kirjanpitäjämme sekä tilitarkastajamme työntekijät voivat käsitellä tietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa enintään kuusi vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään enintään kuusi vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot muuta kuin sovittuja toimenpiteitä varten.

11. MARKKINOINTI

Asiakassuhteen kautta saatuja henkilötietoja ei myydä tai luovuteta ulkopuolisille. Businesspojat Oy voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin mukaan lukien sähköiset viestintävälineet.

12. EVÄSTEET JA SIVUJEN SELAILU

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.
Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.
Businesspojat Oy:n sivuilla voi olla myös linkkejä ulkopuolisten Internet -sivuille. Koska Businesspojat Oy ei kuitenkaan ylläpidä näitä ulkopuolisten sivuja tai muuten pysty vaikuttamaan niihin, ei Businesspojat Oy vastaa linkkien toimivuudesta tai niiden kautta löytyvien sivujen sisällöstä.

13. OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämä oikeudellinen huomautus koskee www.vippipojat.com –verkkotunnuksen alaisia Internet -sivuja. Näiden sivujen käyttäminen edellyttää tässä oikeudellisessa huomautuksessa olevien ehtojen hyväksymistä. Käyttämällä näitä sivuja, sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Businesspojat Oy myöntää asiakkailleen lainoja. Lainan hakeminen edellyttää lainahakemuksen tekemistä näiden sivujen mukaisesti. Businesspojat Oy varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä lainahakemus. Businesspojat Oy pidättää kaikki tekijänoikeudet sivulla olevaan materiaaliin itsellään tai sopimuskumppaneillaan. Businesspojat Oy:n sivuilla esiintyvät tavaramerkit ja muut tunnukset ovat Businesspojat Oy:n tai sen alihankkijoiden tai päämiesten rekisteröityjä tavaramerkkejä tai muita liiketoiminnassa käytettyjä tunnuksia, joiden käyttö ilman lupaa on kielletty.

11vippipojat