0400 153 000 (arkisin klo 10-16)
lainat@vippipojat.com
11lainaehdot laskin

LAINAN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN

Businesspojat Oy:ltä (jatkossa luotonantaja) lainaa voi hakea pankkitunnuksilla yrityksen kotisivuilla www.vippipojat.com. Luotonantaja voi myöntää lainaa suomalaisille yrityksille, yhteisöille ja yhdistyksille. Luotonantaja tekee tarvittaessa tarkistukset luottorekistereistä ja muista tavanomaisista rekistereistä sekä Henkilötietolain 2 luvun ja 8§ 1 luvun perusteella muista rahoitus- ja perintäyhtiöistä.

 

MYÖNNETTÄVÄT LAINASUMMAT, -AJAT JA –KUSTANNUKSET

Lainasummat ovat 2.000-30.000 € ja laina-aika on lainasummasta riippuen 1-24 kuukautta. Lainan todellinen vuosikorko lasketaan Kuluttajasuojalain ja Kauppa- ja Teollisuusministeriön päätöksen (874/1986) mukaisesti. (Kts. Lainalaskuri!) Laskutuskulut ovat 4€/lasku ja rekisteröintikulut 20€ (ajoneuvoissa). Mahdollisista pantin/vakuuden realisointi- ja arviointikuluista vastaa velallinen.

Korkotaulukko

Luoton määrä 2000€ Laina-aika 1kk Laina-aika 12kk Laina-aika 18kk Laina-aika 24kk
Nimelliskorko %
Nimelliskorko €
Laskutuslisä 4€/lasku
Luoton yhteismäärä
Maksuerä/kk
KSL:n todellinen korko %
Peustamismaksu
75%
125€
4€
2.229€
2.229€
267%
100€
75%
902€
48€
3.050€
254€
130%
100€
Luoton määrä 5000€ Laina-aika 1kk Laina-aika 12kk Laina-aika 18kk Laina-aika 24kk
Nimelliskorko %
Nimelliskorko €
Laskutuslisä 4€/lasku
Luoton yhteismäärä
Maksuerä/kk
KSL:n todellinen korko %
Peustamismaksu
75%
312€
4€
5.416€
5.416€
161%
100€
75%
2.255€
48€
7.403€
617€
116%
100€
Luoton määrä 10 000€ Laina-aika 1kk Laina-aika 12kk Laina-aika 18kk Laina-aika 24kk
Nimelliskorko %
Nimelliskorko €
Laskutuslisä 4€/lasku
Luoton yhteismäärä
Maksuerä/kk
KSL:n todellinen korko %
Peustamismaksu
75%
625€
4€
10.729€
10.729€
133%
100€
75%
4.510€
48€
14.658€
1.222€
111%
100€
75%
6.938€
72€
17.110€
951€
110%
100€
Luoton määrä 30 000€ Laina-aika 1kk Laina-aika 12kk Laina-aika 18kk Laina-aika 24kk
Nimelliskorko %
Nimelliskorko €
Laskutuslisä 4€/lasku
Luoton yhteismäärä
Maksuerä/kk
KSL:n todellinen korko %
Peustamismaksu
75%
1.875€
4€
31.979€
32.979€
115%
100€
75%
13.532€
48€
43.680€
3.640€
108%
100€
75%
20.813€
72€
50.994€
2.833€
108%
100€
75%
28.700€
96€
58.896€
2.454€
108%
100€

LASKUTUS, MAKSUNVALVONTA JA PERINTÄ

Businesspojat laskuttaa s-postilla Finago Accountor –järjestelmän kautta. Svea Ekonomi (p. 09 4242 3350) hoitaa perinnän Lainapojat Oy:n lukuun.

LAINAN TAKAISINMAKSU JA ERÄPÄIVÄ

Laina-aika alkaa siitä päivästä, kun varat on siirretty asiakkaan pankkitilille. Lainan eräpäivät määräytyvät sopimuksen mukaan. Laina maksetaan takaisin tasaerinä eli annuiteettilainana! Laskut lähetetään asiakkaan kotiosoitteeseen tai sähköpostiin n. 14vrk ennen eräpäivää. Maksaessa on käytettävä viitenumeroa! Asiakkaalla on oikeus maksaa ennenaikaisesti takaisin jäljellä oleva velka ilman lisäkustannuksia.

MAKSUN VIIVÄSTYMINEN JA KULUT

Luotonantajalle on korvattava kaikki kustannukset ja palkkiot, jotka sille aiheutuvat luoton ja siihen liittyvien maksujen perinnästä. Viivästyskorko on 11%. Svea Ekonomi veloittaa kirjallisesti lähetetyistä maksumuistutuksista ja -vaatimuksista yritysasiakkaille kulujen mukaan. Puhelinperintä kuuluu palveluun. Maksusuunnitelman teko 30€. Tarvittaessa käytetään perinnässä asianajajaa, jolloin asianajajan palkkiot laskutetaan erikseen.

VELAN ERÄÄNTYMINEN HETI MAKSETTAVAKSI

Kokonaisvelka erääntyy ilman lainan antajan eri ilmoitusta heti takaisin maksettavaksi, jos lyhennyserä viivästyy vähintään kuukauden. Kokonaisvelan ennenaikaisen suorituksen tapahtuessa lasketaan asiakkaalle korkohyvitys toteutuneen todellisen laina-ajan mukaisesti.

MAKSUN LAIMINLYÖMINEN

Luotonantaja voi Henkilötietolain perusteella ilmoittaa luottotietorekisteriin tiedon maksun laiminlyönnistä, kun
a) Luotonantajalla on oikeus eräännyttää lainasopimus
b) maksu on viivästynyt vähintään 30 päivää kirjallisessa Maksumuistutuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä

PERUUTTAMISOIKEUS

Lainanhakijalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus ennen kuin luotonantaja on maksanut lainan asiakkaan tilille.

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:
– Lainanhakijan nimi ja henkilötunnus sekä yrityksen Y-tunnus
– Ilmoitus peruuttamisesta
– Paikka ja päiväys
– Velkakirjan päiväys
– Lainanhakijan omakätinen allekirjoitus postitse lähetetyissä Peruuttamisilmoituksissa.

Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa luotonantajan osoitteeseen:
Businesspojat Oy, Lintuluoto 6 A 1, 70840 KUOPIO.
Peruuttamisilmoitukset voi lähettää myös sähköpostilla: lainat@vippipojat.com.
Lainanhakija on lisäksi velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena käsittelykuluina 90€ ja mahdolliset pantin/vakuuden arviointikulut.

ASIAKASSUHTEEN JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Asiakassuhde syntyy, kun asiakas jättää lainahakemuksen luotonantajalle käsiteltäväksi. Luotonantaja ilmoittaa luottopäätöksestä asiakkaalle tekstiviestillä, netissä tai puhelimessa riippuen asiakkaan valitsemasta asiointitavasta. Luotonantajan hyväksymä lainahakemus, asiakkaan ilmoitus lainaehtojen tai ennakkotietojen hyväksymisestä ja lainavarojen siirto asiakkaan tilille muodostavat sopimuksen asiakkaan ja luotonantajan välille. Luotonantaja voi harkintansa mukaan ilman erityistä syytä peruuttaa myönteisen luottopäätöksen peruuttamalla varojen siirron luotonhakijan tilille, jolloin lainasopimusta ei synny. Luotonantajalla ei ole velvollisuutta perustella luottopäätöksiään.

PANTIN/VAKUUDEN ARVONLASKU/TUHOUTUMINEN JA VAKUUTTAMINEN

Asiakkaan velkasuhde ei pääty, jos pantin/vakuuden arvo laskee tai se tuhoutuu; esim. rikkoontuminen, kolari, tulipalo, varkaus, ilkivalta, asiakkaan vammautuminen/kuolema. Asiakas on velvollinen huolehtimaan pantin/vakuuden riittävästä vakuutusturvasta! Esim. ajoneuvoissa on oltava pakollinen liikennevakuutus ja vapaaehtoinen kaskovakuutus! Pantti vastaa velasta siitä huolimatta, mikäli velan ehtoja myöhemmin muutetaan.

MUITA EHTOJA

Asiakkaan on heti ilmoitettava muutoksista nimi- ja yhteystiedoissa luotonantajalle jäljessä mainittuun osoitteeseen. Mikäli asiakas ei ilmoita muutoksista edellä kuvatulla tavoin, on luotonantajalla oikeus hankkia asiakkaan muuttuneet tiedot ja veloittaa tästä toimenpiteestä aiheutuneet kulut.
Luotonantajalla on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa kolmannelle osapuolelle. Nämä lainaehdot ovat voimassa toistaiseksi. Luotonantaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa lainaehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Muuttuneita ehtoja sovelletaan muutoksen jälkeen myönnettyihin lainoihin.

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tästä sopimuksesta aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan Pohjois-Savon Käräjäoikeuden Kuopion kansliassa.

VASTUU PALVELUSTA

Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Luotonantaja ei vastaa mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms., eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Luotonantaja ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa. Luotonantajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

TIETOSUOJA JA MARKKINOINTIVIESTIT

Asiakkaan tiedot on tallennettu luotonantajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon, laskutukseen, maksunvalvontaan sekä perintään. Luotonantaja ei luovuta asiakkaan yhteystietoja ulkopuoliseen käyttöön. Luotonantajalla on oikeus lähettää asiakkaalle markkinointi- ja mainosmateriaalia, mikäli asiakas ei nimenomaisesti kiellä tietojensa käyttöä edellä mainittuun tarkoitukseen. Asiakas antaa markkinointisuostumuksensa riippumatta siitä, hyväksyykö luotonantaja lainahakemuksen vai ei. Tietosuojaselosteeseen pääset tutustumaan täältä.

Businesspojat Oy

Lintuluoto 6 A 1
70840 KUOPIO
p. 0400 153 000
lainat@vippipojat.com
www.vippipojat.com

Suomen Kaupparekisteri

Y-tunnus: 1632637-1
Päätoimiala: Rahoitus ja luotonanto
Perustettu: v. 2000

Näillä ehdoilla ei vähennetä asiakkaalle kuluttajasuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Ennakkotiedot Businesspojat Oy:n lainoista on annettu Suomen lain mukaisesti. Ennakkotiedoissa ja sopimusehdoissa sekä sopimussuhteessa käytetään suomen kieltä.

Kuopio 10.1.2017